Besiktning av Bassäng och Simhallar

I simhallen råder ett varmt, fuktigt och aggressivt klimat. Med tiden kommer ingrodd smuts och skador på klinkerplattorna krypande. Sättbruket försvagas och plattorna lossnar eller spricker. Utfällningar och alger växer sakta och sprider sig runt dysor och andra genomföringar. Kalken bildar fula vassa formationer på väggar och botten. I detta skick är risken för skärskador stor.

Undvik Driftstopp

Att tömma bassängen medför stora kostnader. Dels för att balansera vattnet och uppvärmning, men framför allt innebär det uteblivna intäkter vid ett driftstopp. Dessutom innebär en tömning av bassängen en stor påfrestning på väggar och botten. Luft tränger in med plattsläpp som följd.

Förebyggande Underhåll

Med Bassängvård AB som partner kan dessa problem undvikas. Vi har behörighet att utföra besiktning av bassäng. Vi går igenom besiktningen och tillsammans kan vi förebygga att störningar uppstår. Vi gör en analys av tillståndet i bassängen och presenterar en åtgärdsplan med en totalkalkyl.

besik_1