Rengöring av Bassäng och Simhallar

I allt större utsträckning förekommer stora glasytor som fönster och fasader. Det är vackert men tyvärr är som bekant uv-ljus och vatten ingen bra kombination. Algerna trivs och beväxningen ökar på klinkerplattor och speciellt i fogarna. Detta gör att bottensugen får problem att rengöra och allt mer sedimenteras i fogarna. Följden blir sämre värden på vattnet pga. ökat bundet klor etc.

Rengör bassängen på regelbunden basis

Med en årlig rengöring av fogarna kan man reducera tillsättningen av kemikalier, förbättra vattenkvaliten och minska belastningen på miljön och på känsliga kroppar.¨

Bottenkanaler bör även dem rengöras varje år. Dessa är riktiga bakteriesamlare då pumparna inte orkar suga ut dess ordentligt. Vi demonterar gallerna och suger rent med en manuell pump.

Dyslock har en förmåga att vibrera och matta ner gängorna tills locken lossnar. Dessa byter vi ut till nya.